ศึกษาวีดีโอ : Step 8 of 8

เราจะเข้าร่วมลงทุน Blockmine ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร ?
1. ติดต่อผู้มอบวีดีโอชุดนี้ ให้กับคุณ...(ที่ปรึกษาคุณ...)
2. ที่ปรึกษา จะค่อยให้คำแนะนำคุณ... สู่ความสำเร็จเร็วขึ้น
3. ติดต่อขอลิงค์สมัครกับผู้มอบวีดีโอชุดนี้ ให้กับคุณ...(ที่ปรึกษาคุณ...)
4. กำหนดเป้าหมาย...ให้กำไรสร้างรายได้ให้กับคุณ...ตลอดไป
5. วีดีโอชุดถัดไป...ติดต่อผู้มอบวีดีโอชุดนี้ ให้กับคุณ...(ที่ปรึกษาคุณ...)

***หมายเหตุ  
1. ห้ามสมัครในหน้าเว็บ Blockmine ระบบจะซุ่มที่ปรึกษาให้กับคุณ...
2. ติดต่อขอลิงค์สมัครกับผู้มอบวีดีโอชุดนี้ ให้กับคุณ...(ที่ปรึกษาคุณ...
<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>